Blog

Trở về trang chủ
Học tập tư tưởng HCM

Lời Bác Hồ dạy Ngày này năm xưa

(Ngày 15 tháng 12 năm 1958) ! —————— “Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”.

Thông tin tuyên truyền

Trao tặng giải thưởng Le-nin cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 15/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng đã long trọng diễn ra Lễ trao tặng Giải thưởng Lenin của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang

Học tập tư tưởng HCM

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa

(Ngày 10 tháng 12 năm 1961) ! ——————— “Đảng viên, đoàn viên thanh niên lao động phải là những người xung phong gương mẫu trong mọi mặt sản xuất, công

Học tập tư tưởng HCM

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa

(Ngày 09 tháng 12 năm 1959)…!!! ____________ “Khi phát triển Đảng cần phải chọn lọc rất cẩn thận, phải xem trọng chất lượng quyết không nên làm một cách ồ

Tin tức

Sơ kết công tác vận động phát triển đoàn viên và thành lập Nghiệp đoàn cơ sở khu vực lao động phi chính thức giai đoạn 2018 – 2021

Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-LĐLĐ ngày 05/11/2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn lao động thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức sơ kết công tác vận

Học tập tư tưởng HCM

 Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa

Ngày 05 tháng 12 năm 1962 ——————— “Việc to cũng như việc nhỏ. Đảng và Chính phủ ta đều lo phục vụ lợi ích của Nhân dân”. Lời căn dặn

Học tập tư tưởng HCM

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa

Ngày 03 tháng 12 năm 1945 ! ——————— “Nhờ sức đoàn kết tranh đấu chung của tất cả các dân tộc, nước Việt Nam ngày nay được độc lập, các

Học tập tư tưởng HCM

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa

Ngày 02/12/1949 !!! ——————— “Bộ đội phải kính trọng dân, giúp đỡ dân. Dân phải thương yêu bộ đội, ủng hộ bộ đội. Quân và dân phải luôn luôn đoàn

Thông tin tuyên truyền

Văn hóa còn là dân tộc còn

Bài phát biểu tâm huyết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng liên tục nhận được những tràng vỗ tay của đại biểu tham dự tại Hội trường Diên Hồng,

Thông tin tuyên truyền

Một số vấn đề then chốt để xây chắc nền móng tổ chức Công đoàn

Kỳ 1: Củng cố, phát huy vai trò trung tâm của đoàn viên ra sức xây dựng Công đoàn cơ sở thật sự vững mạnh là kế sách sâu bền