Công đoàn trường MN Thỏ Ngọc tham gia công tác phòng, chống dịch tại địa phương

Công đoàn trường MN Thỏ Ngọc tham gia công tác phòng, chống dịch tại địa phương
Với sự gia tăng của các ca lây nhiễm dịch bệnh trong thời gian qua, nhằm tăng cường hỗ trợ địa phương trong công tác phòng, chống dịch; vừa qua, Ban Chấp hành phối hợp Ban Giám hiệu trường MN Thỏ Ngọc (KV3) vận động đoàn viên công đoàn, cán bộ nhà giáo tham gia trực gác tại các điểm cách ly y tế và giao nhu yếu phẩm cho người dân trên địa bàn Phường Linh Xuân.
Hoạt động đã được sự hưởng ứng nhiệt tình của hơn 10 đoàn viên công đoàn và tham gia với nhiều khung thời gian khác nhau khi Phường huy động.
Hoạt động lần này thể hiện tình đoàn kết, chung lòng của các ngành, các cấp, trong đó là sự tiên phong của đội ngũ đoàn viên, nhà giáo trên địa bàn với mong muốn đóng góp một phần công sức giúp cho công tác phòng, chống dịch ngày càng hiệu quả.
“Tất cả vì một đất nước không còn dịch bệnh”
 
—————
Nguồn: CĐCS Trường MN Thỏ Ngọc (KV3)

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*