Hướng dẫn công nhân lao động phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc

Hướng dẫn công nhân lao động phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc

Để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp, công nhân lao động cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 sau đây.

 

Lao động Thủ Đô

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*