Luật Công đoàn năm 2012 quy định: đơn vị sử dụng lao động có được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, sa thải, buộc thôi việc hoặc thuyên chuyển công tác đối với cán bộ công đoàn không chuyên trách?

Categories: