Điều chỉnh đối tượng và mức chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo Công văn số 80/LĐLĐ

141/LĐLĐ

Categories: