Nhận trợ cấp thai sản (10/09/2021)

Trả lời:

Chào bạn,

Khoản 2 Điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con là: Phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Trường hợp của vợ bạn dự kiến sinh con vào tháng 10/2021, thì trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con (từ tháng 10/2020 – tháng 9/2021) vợ bạn có 05 tháng tham gia BHXH bắt buộc từ tháng 10/2020 – tháng 02/2021) do đó vợ bạn chưa đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

Theo phản ảnh của Bạn, do công ty đóng bảo hiểm xã hội không đảm bảo nên ảnh hưởng đến quyền lợi hưởng thai sản của vợ bạn.  Trong trường hợp này, bạn có thể đề nghị Thanh tra Sở Lao động Thương binh Xã hội hoặc khởi kiện ra Tòa án nhân dân nơi công ty của vợ bạn có trụ sở hoạt động chính để đề nghị bảo vệ quyền lợi cho vợ bạn.

Để được tư vấn thêm về pháp luật lao động, bạn có thể liên hệ trực tiếp Trung tâm tư vấn pháp luật Liên đoàn Lao động Thành phố (Hồ Chí Minh) theo thông tin bên dưới để được hỗ trợ.

Categories: