Chọn đáp án sai trong “Chính sách quản lý đô thị và tài nguyên, môi trường” được Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đề ra?

Categories: