Đại hội lần thứ nhất Công đoàn thành phố Thủ Đức đã bầu ra Ban Thường vụ khóa I, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm bao nhiêu ủy viên?

Categories: