Đại hội lần thứ nhất Công đoàn thành phố Thủ Đức nhiệm kỳ 2023 – 2028 đề ra chỉ tiêu bao nhiêu % công đoàn cơ sở xây dựng chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh chăm lo cho con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn?

Categories: