Đại hội lần thứ nhất Công đoàn thành phố Thủ Đức nhiệm kỳ 2023 – 2028 đề ra chỉ tiêu chăm lo xây mới và sữa chữa bao nhiêu căn “Mái ấm công đoàn”?

Categories: