Đại hội lần thứ nhất Công đoàn thành phố Thủ Đức nhiệm kỳ 2023 – 2028 đề ra chỉ tiêu vận động, chăm lo bao nhiêu suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn?

Categories: