Đại hội XII Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã bầu Ban Chấp hành khóa XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm bao nhiêu ủy viên?

Categories: