Đại hội XII Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023 – 2028 đề ra chỉ tiêu hằng năm bình quân mỗi Công đoàn cơ sở giới thiệu bao nhiêu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp?

Categories: