Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu hàng năm bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu bao nhiêu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp?

Categories: