Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII bao nhiêu ủy viên?

Categories: