Theo Báo cáo chính trị Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 – 2023 có bao nhiêu đoàn viên công đoàn được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà từ Chương trình “Mái ấm Công đoàn”?

Categories: