Theo Báo cáo chính trị Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 – 2023 số cuộc ngừng việc tập thể của công nhân giảm bao nhiêu phần trăm (%) so với nhiệm kỳ 2013 – 2018?

Categories: